Karar Veremediniz mi?

Hemen Teklif İsteyin

Demo Talep Formu

5651 Loglama Nedir?

5651 Loglama Nedir?

Hotspot, internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır.

Hotspot, internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır. Tanım itibariyle bir internet kullanıcısının kullandığı interneti başka kullanıcılara da açması olarak tabir edilebilecek hotspot daha wifi kullandırma olarak da düşünülebilir. Özellikle kafe, yurt vb. kalabalık mekânlardaki internetin kişiler tarafından kullanılmasını sağlayan sisteme verilen isim olan hotspot her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılır. Genellikle bir kullanıcı adı ve şifre ile bağlantının kurulduğu hotspotta gün geçtikçe kullanım artarken ortaya çıkan sorunların niceliğinde ve niteliğinde de değişimler yaşanmaktadır. Bu anlamda bilişim suçlarının yaygınlaşması ve ülkemizde belirli cezalara konu olması hotspot sistemi ile başkalarına internet kullandıran kimselerin bir takım önlemler almasını gerekli ve zorunlu kılar. Aksi takdirde hiç karışmadıkları suçlardan yargılanma durumu ile karşı karşıya kalabilecek olan mekân sahipleri oldukça zarar görebilecektir. Bu anlamda alınacak önlemlerle mekân sahiplerinin güvenliği de sağlanmış olur.
Hotspot ve 5561 Sayılı Kanun
Bilişim suçlarına karşı etkin mücadele ve suçun tespitinde önemli rol oynayan 5561 sayılı kanun başkalarının kullandıkları interneti takip altına alarak kaydeden bir sistemin alt yapısını oluşturmuştur. İster kablolu ister kablosuz bağlantı çeşidi ayırt etmeksizin internete bağlanan her cihazı kayıt altına alan sistemi gerekli kılan 5561 sayılı kanun sayesinde kullanıcıların işledikleri suçlardan mekân sahiplerinin sorumlu tutulmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca suçun faillerinin cezalandırılması noktasında da bu kanun büyük yarar sağlar.
Hotspot ve Log Sistemi
Loglama olarak da ifade edilebilecek ola bu sistemde kullanıcıların her hareketi TÜBİTAK’ın zaman damgası ile kayıt altına alınarak bir belleğe kaydedilir. Kaydedilen verilerde cihaz, erişim saati vb. pek çok detayın bulunması doğru tespit açısından önemlidir. Loglama sistemi ile internet kullandıran mekân ve mekân sahiplerinin tek sorumluluğu verilerin kayıt altına alınmasının sağlanması ve bu verilerin yetkili mercilere teslimi olarak karşımıza çıkar. Daha başarılı ve sonuç odaklı bir sistemin kurulmasında etkin rolü olan loglama hotspotun en önemli ayrıntısı olarak karşımıza çıkar. İnternet kullandıran hemen her yerde bulunan bu sistem ile adalet sisteminde de tıkanıklıkların önüne geçilir