Karar Veremediniz mi?

Hemen Teklif İsteyin

Demo Talep Formu

Yasalara Uygun Loglama (5651 - 6698)

Ürün Kategorileri

Yasalara Uygun Loglama (5651 - 6698)

Bünyesinde çoklu personeli ya da misafirleri olan ve personellerine ya da misafirlerine işletmesinin İnternet'ini paylaştıran tüm işletmeler ve kurumların  (Okul, yurt, fabrika, hastane, üniversite Vs.)  İnternet üzerinde yapılabilecek suçların önlenmesine yönelik ve ya yapılan suçların tespiti için İnternet üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarını kişi bilgileriyle beraber tutulmasını zorunlu kılan kanun maddesidir.

Çağımızın vazgeçilmez teknolojisi olan İnternet, günümüzde tüm ofis ve işletmelerde kullanılmaktadır. Müşterileriniz ve çalışanlarınız tarafından kullanılan internet hizmeti firmanızı yasal ve yasal olmayan pek çok bilişim tabanlı maddi ve manevi risk ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür riskleri önlemek için müşterileriniz ve çalışanlarınızın eriştikleri internet adreslerini kontrol etmek ve kayıtlarını tutmak için çıkarılan yasa 5651 sayılı yasadır.

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Bu yasalar gereği işletme ve kurumları hukuki sorumluluktan kurtarmak ve internet üzerinden gelebilecek maddi, manevi riskleri önlemek amacıyla NETYUM 5651 ve 6698 KVKK yasasına tamamen uygun  şekilde teknoloji çözümleri üretmektedir.

05 Kasım 2007' de yürürlüğe giren "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında oluşturulan kanundur.
Kaynak;

  • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
  • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf